Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları


 1. İşbu sözleşme Spor İstanbul Eğitim Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. (GYMSTOP) ile www.gymstop.com internet sitesinden üyelik satın alan KULLANICI arasında aktolunmuştur.
 2. Sözleşmesi’nin konusu, GYMSTOP tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. KULLANICI, işbu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, sunulan hizmetlere ve güvenliğe ilişkin olarak GYMSTOP ve internet sitesi yönetimi tarafından yapılan tüm açıklamaları kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 3. KULLANICI, siteyi kullanımı sırasında işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. KULLANICI sitenin hizmetlerinden faydalanabilmek için kullandığı güvenlik bilgilerinin (kullanıcı adı, şifre v.b) gizliliği ve saklanmasından tümüyle kendisi sorumludur.
 5. KULLANICI, siteye erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını, şifresini ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz.
 6. KULLANICI, diğer üyelerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hileli girişimlerinde bulunamaz. Aksi davranış halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali yükümlülük KULLANICI’ya aittir.
 7. KULLANICI, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. GYMSTOP’ın, KULLANICI tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. GYMSTOP, KULLANICI’nın bilgilerinin gerçeğe aykırı olması nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan dolayı sorumlu değildir.
 8. KULLANICI, GYMSTOP’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri en hızlı şekilde yerine getirmek zorundadır. Talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin KULLANICI tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI’ya aittir.
 9. KULLANICI, GYMSTOP’ın telif haklarına tabi çalışmalarını izinsiz kullanamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, satamaz.
 10. KULLANICI, işbu sözleşmede sayılan her hangi bir hak ve yükümlülüğünün ihlali halinde GYMSTOP’ın uğradığı zararı tazminle yükümlüdür. KULLANICI’nın işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlali, üyeliğinin iptali nedenidir.
 11. GYMSTOP müşteri profillerinin düzenlenmesine yönelik istatistiki verileri saklamaktadır. KULLANICI, bu bilgilerin gizlilik kurallarına sadık kalınarak site içeriğinin zenginleştirilmesi ve sitenin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak işbirliği içinde olunan firmalarla paylaşılabileceğini kabul etmektedir.
 12. KULLANICI’ya ait üyelik bilgileri diğer üyeler ve üçüncü kişiler ile hiçbir surette paylaşılmayacaktır. GYMSTOP bu bilgilerin sitenin kendi bünyesinde istatistiki bilgiler edinme amacı ile kullanılmakta olduğunu, bu amaç dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. GYMSTOP, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na uygun olarak, kendisinin veya iş ortaklarının her türlü reklam, tanıtım ve duyurularını, e-posta, sms ve telefon yoluyla KULLANICI’ya ulaştırabilir.
 14. KULLANICI tarafından sisteme girilen tüm bilgiler yalnız KULLANICI tarafından değiştirilebilir. Diğer kullanıcılar yahut sitenin işbirliği içerisinde bulunduğu firmalar bu bilgilere ulaşamaz ve müdahalede bulunamaz.
 15. GYMSTOP gizli ve kişisel bilgileri yalnız resmi makamların usulünce talep ettiği ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir.
 16. GYMSTOP, işbu yasal uyarı sayfasının içeriğini dilediği zaman ve dilediği şekilde tek taraflı değiştirme yetkisini saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anından itibaren geçerli olacak ve siteye her girişte bu değişikliklerin öğrenildiği kabul olunacaktır.
 17. KULLANICI iş bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.