Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


1. TARAFLAR
1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı : Spor İstanbul Eğitim Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Vergi Dairesi : Avcılar

Vergi Numarası : 4240261454
MERSİS Numarası : 0424026145400013

Adres : Zafer Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, City Center Alışveriş Merkezi, No:79/1, GYMSTOP Spor Salonu, Esenyurt / İstanbul

Fax : 0 212 560 11 16
Telefon : 0 212 560 11 13
Web: www.gymstop.com
1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER ALICI

Alıcı: GYMSTOP Üyesi

GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle GYMSTOP üyesi olma talebinde bulunan ALICI, GYMSTOP Online Portal üzerinden beyan etmiş olduğu e- posta adresinin GYMSTOP tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya www.gymstop.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan Kayıt Tarihi’de yürürlüğe girecek olup; siparişe konu, GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi ve 6502 Sayılı Kanun md. 52/4 uyarınca üyelik iptal talebi SATICI’ya ulaştırılıncaya dek yürürlükte kalacaktır.

4-SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ
4.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları web

sitesinde ve ön bilgilendirme formu sayfasında yer alan bilgilerde belirtilmektedir.

4.2. SATICI tarafından sunulan tüm üyelik tipleri belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; ALICI tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve üyelik bedeli tahsil edilecektir.

4.3. SATICI tarafından ALICI’ya aylık olarak ödeme yapabileceği veya 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık, 12 (oniki) aylık veya 24 (yirmidört) peşin ödeme yapabileceği 5 (beş) tip üyelik sunulmuştur.

– ALICI tarafından Aylık Ödemeli Üyelik seçilmesi halinde ALICI bir defaya mahsus olmak üzere kulübe katılım bedeli ödeyecek olup; ALICI, 6502 Sayılı kanundan doğan cayma hakkının kullanılması hali dışında Kulübe Katılım Bedeli’nin kendisine iade edilmeyeceğini bilmektedir. Takip eden aylara ilişkin Aylık Üyelik Bedeli ise ALICI tarafından bildirilen kredi kartından her ayın başında ya da GYMSTOP’ın belirleyeceği başka bir tarihte tahsil edilecektir.

– ALICI 3 (üç) ya da 6 (altı) aylık taahhüdü karşılığında, 3 (üç) ya da 6 (altı) aylık üyelik bedelini peşin ödemek suretiyle 3 (üç) ya da 6 Aylık Ödemeli Üyelik tipini seçebilecek olup; bu durumda indirimli bedel üzerinden üyelik gerçekleştirilecek ve ALICI, Kulübe Katılım Bedeli ödemeyecektir.

– ALICI 12 (oniki) ya da 24 (yirmidört) aylık taahhüdü karşılığında, 12 (oniki) ya da 24 (yirmidört) aylık üyelik bedelini peşin ödemek suretiyle 1 (bir) Yıllık Ödemeli ya da 2 (iki) Yıllık Ödemeli Üyelik tipini seçebilecek olup; bu durumda indirimli bedel üzerinden üyelik gerçekleştirilecek ve ALICI, Kulübe Katılım

Bedeli ödemeyecektir.

5- GENEL ŞARTLAR

5.1. Hizmet, ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden seçmiş olduğu spor salonunun adresinde ifa edilecek olup; ALICI, üyeliği satın aldığı tarihte hizmetin ifasına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

5.2. 16 (onaltı) yaşından küçük kişiler İnternet Sitesi üzerinden üyelik gerçekleştiremez. ALICI’nın yaşı hakkında yanlış bilgi vermesi nedeniyle SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3. ALICI internet üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için kredi kartı seçenekleri sunulacaktır. ALICI bu kredi kartı seçeneklerden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır.

5.4. ALICI’nın kredi kartı ile taksitle satış bedelini ödemesi durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.5. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.6. ALICI’nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu üyelik türüne ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda üyelik gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Sözleşme’nin, GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi’nin ALICI tarafından kabul edilmesi, üyelik bedelinin ödenmesi ve üyelik işlemlerinin tamamlanması neticesinde Sözleşme konusu olan kulübe giriş kodu ALICI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilecektir. ALICI hizmeti kullanmak için spor salonuna gittiğinde bu giriş kodunu ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmak zorundadır. Aksi halde satın almış olduğu hizmeti kullanamayacaktır. ALICI kulübe giriş kodunun üçüncü bir kişi tarafından kullanılmasına izin vermeyecektir. ALICI, bu durumun tespiti halinde GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca, GYMSTOP tarafından tek taraflı sözleşme iptaline ve ALICI’nın cezai şart ödemesine tabi tutulacağını bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, ALICI tarafından seçilen spor salonunun açılış tarihinin ertelenmesi durumunda bu hususta ALICI’ya gerekli bilgilendirmeyi sosyal medya hesaplarında ve/veya web sitesinde ve/veya e-posta ile ve/veya sms ile yapacak olup; ALICI bu sebeple SATICI’nın sorumluluğuna gidilemeyeceğini ve SATICI’dan herhangi bir tazminat talep hakkı bulunmadığını, böyle bir durumda spor salonunun açıldığı tarihten sonra SATICI tarafından hizmet verilmeye başlanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda, ALICI’ya hizmet sunulmayan dönemler için ücret tahakkuk ettirilmeyecektir.

5.9. SATICI haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü ALICI’ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

5.10. ALICI işbu Sözleşme ve GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5.11. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı, SATICI’nın veya hizmet alınacak kulübün çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve SATICI’nın kontrolü haricinde ortaya çıkan, her türlü mücbir ve/veya öngörülemeyen hallerde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, SATICI sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda SATICI’nın belirleyeceği ve ALICI’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. Yukarıda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla kulübün belirli süreli veya süresiz olarak kapatılması zorunluluğu vukuu bulursa, SATICI, ALICI’nin üyelik bitiş tarihini

mücbir sebep süresi kadar ya da süresiz olarak öteleyebilir. Mücbir sebepler dolayısıyla ALICI, SATICI ‘dan üyelik ücretinin tazmini talebinde bulunamaz. Bu hallerin vukuu bulması durumunda SATICI, ALICI’nın, üye olunan tesise uzaklığı 40 (kırk) kilometreden uzak olmayan, asgari yeterlilikteki bir spor salonunda spora devam edebilmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir. Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine SATICI karar verir.

5.12. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

5.13. ALICI, seçmiş olduğu spor salonunun verdiği hizmet ve imkanlar dâhilinde ilgili spor salonundan faydalanabileceğini, verilecek hizmetlerin SATICI’ya ait olan diğer spor salonlarından farklılık gösterebileceğini, spor salonu içerisinde verilecek hizmet konusunda eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

i. Ön satıştaki, açık olmayan kulüpler için, ALICI, ön satış süresi sona erene kadar, GYMSTOP Online Portal’dan üyelik iptali ve ücret iadesi talebinde bulunabilir. Ön satıştaki kulüpler için talep edilen üyelik iade bedelleri, her hangi bir kesinti yapılmaksızın, kulübün açılış tarihinden 7 (yedi) gün sonra ALICI’ya iade edilecektir. Kulüp açılışının ALICI tarafından beklenmemesi, beklenmek istenmemesi durumunda, ön satıştaki kulüpler için talep edilen üyelik iade bedelleri, talebin SATICI’ya ulaşmasından 15 (onbeş) gün sonra, SATICI’ya ödenen tüm bedel üzerinden %25 (yirmbeş) oranında Üyelik İptal ve İade Bedeli kesintisi yapıldıktan sonra ALICI’ya iade edilecektir.

ii. Satıştaki, açık kulüpler için, ALICI, üyelik kayıt tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme ve ücret iadesi talep etme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ücreti 30 (otuz) gün içerisinde, yalnızca kullandığı süre kadar kesinti yapılarak, kalan bedel ALICI’ya iade edilecektir.

“Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübe giriş yapması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

iii. Yukarıdaki maddeler dışında üyelik iptali ve ücret iadesi yapılmayacaktır. SATICI’nın kendi inisiyatifini kullanarak iptal ve iadeye uygun göreceği taleplerde, ücret iadesi konusu ne olursa olsun, söz konusu iade edilecek miktardan, üyeliğin kullanılan kısmının bedeline ek olarak, ayrıca, üyelik bedeli, katılım bedeli, taksit komisyon bedeli ve varsa üyelik ile ilgili tüm diğer bedellerin toplamı üzerinden %25 (yüzde yirmibeş) oranında da Üyelik İptal ve İade Bedeli kesilir. Üyeliğin kullanılan süresi ve üyelik iptal ve iade bedeli kesildikten sonra kalan meblağ, 0 (sıfır) TL veya daha azsa, üyeye herhangi bir ödeme yapılmaz. Üyelik süresi hesaplanırken, dondurulan süreler, üyeliğe ek, hediye olarak verilen ve müşteri referansı ile hediye edilen süreler de dahil olmak üzere tüm ekstra süreler, dikkate alınmayacaktır. SATICI, ALICI’ya ücret iadesini, ALICI’nın üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına veya SATICI’nın istisnai durumlarda kabul edebileceği, ALICI’nın bildireceği ve kendisine ait olan bir banka hesabına 9 eşit taksitte ödeyecektir. İadeye ilişkin tüm masraflar üyeye aittir. ALICI, her ne sebeple olursa olsun, kendisine peşin, tek seferde veya nakit ödeme yapılmayacağını peşinen kabul etmiştir. SATICI’nın bazı durumlarda inisiyatif alarak peşin ve tek seferde ödeme yapacağı üyelik iadelerinde Üyelik İptal ve İade Bedeli kesinti oranı; üyelik bedeli, katılım bedeli, taksit komisyon bedeli ve varsa üyelik ile ilgili tüm diğer bedellerin toplamı üzerinden %40 (yüzde kırk) olacaktır.

iv. GYMSTOP, üyelik iptal ve iade taleplerini yalnızca GYMSTOP Portal üzerinden ve yalnzıca ayın 20’si ve 24’ü arasında almaktadır.

6.İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7- YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.gymstop.com sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu, GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.