Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. TARAFLAR

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Satıcı : Spor İstanbul Eğitim Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Vergi Dairesi : Avcılar

Vergi Numarası : 4240261454

MERSİS Numarası : 0424026145400013

Adres : Zafer Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, City Center Alışveriş Merkezi, No:79/1, GYMSTOP Spor Salonu, Esenyurt / İstanbul

Telefon : 0 212 560 11 13 Fax: 0 212 560 11 16
E-posta : [email protected] Web: www.gymstop.com

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

Alıcı : TCKimlikNo TC Kimlik Numaralı, Üye Ad Soyad GYMSTOP Üyesi

GYMSTOP Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle GYMSTOP üyesi olma talebinde bulunan ALICI, Online Portal üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını,

belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

3-SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

3.1. ALICI, GYMSTOP web adresi ve Online Portal’da belirtilen üyelik tiplerinden kendisi için uygun gördüğü üyelik tipini seçmiş olup ALICI, üyeliği satın aldığı tarihte hizmetin ifasına, SATICI’ya ait olan Şube şubesinde başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

3.2. SATICI tarafından sunulan tüm üyelik tipleri belirsiz süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; ALICI tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve üyelik bedeli tahsil edilecektir.

3.3. SATICI tarafından ALICI’ya aylık olarak ödeme yapabileceği, 3 (üç) aylık, 6 (altı) aylık, 1 (bir) yıllık veya 2 (iki) yıllık peşin ödeme yapabileceği 5 (beş) tip üyelik sunulmuştur.

– ALICI tarafından Aylık Ödemeli Üyelik seçilmesi halinde ALICI bir defaya mahsus olmak üzere kulübe katılım bedeli ödeyecek olup; ALICI, 6502 Sayılı kanundan doğan cayma hakkının kullanılması hali dışında Kulübe Katılım Bedeli’nin kendisine iade edilmeyeceğini bilmektedir. Takip eden aylara ilişkin Aylık Üyelik Bedeli ise ALICI tarafından bildirilen kredi kartından hizmetin kullanılacağı ayın başlangıcından 5 gün önce tahsil edilir.

– ALICI, 3 (üç) aylık taahhüdü karşılığında, 3 (üç) aylık üyelik bedelini peşin ödemek suretiyle 3 (üç) Aylık Ödemeli Üyelik tipini seçebilecek olup; bu durumda indirimli bedel üzerinden üyelik gerçekleştirilecek ve ALICI, Kulübe Katılım Bedeli ödemeyecektir. 3 (üç) ayın bitiminde takip eden aylara ilişkin Üyelik Bedeli, güncel Aylık Üyelik Bedeli’nden fazla ve güncel 3 (üç) Aylık Taahhütlü Üyelik bedelinin aylık tutarından az olmayacak şekilde SATICI tarafından belirlenecek olup, ALICI’nın kredi kartından her ayın başında otomatik olarak tahsil edilmeye devam edecektir.

– ALICI, 6 (altı) Aylık taahhüdü karşılığında, 6 (altı) aylık üyelik bedelini peşin ödemek suretiyle 6 (altı) Aylık Ödemeli Üyelik tipini seçebilecek olup; bu durumda indirimli bedel üzerinden üyelik gerçekleştirilecek ve ALICI, Kulübe Katılım Bedeli ödemeyecektir. 6 (altı) ayın bitiminde takip eden aylara ilişkin Üyelik Bedeli, güncel Aylık Üyelik Bedeli’nden fazla ve güncel 6 (altı) Aylık Taahhütlü Üyelik bedelinin aylık

tutarından az olmayacak şekilde SATICI tarafından belirlenecek olup, ALICI’nın kredi kartından her ayın başında otomatik olarak tahsil edilmeye devam edecektir.

– ALICI, 12 (oniki) Aylık taahhüdü karşılığında, 12 (oniki) aylık üyelik bedelini peşin ödemek suretiyle 12 (oniki) Aylık Ödemeli Üyelik tipini seçebilecek olup; bu durumda indirimli bedel üzerinden üyelik gerçekleştirilecek ve ALICI, Kulübe Katılım Bedeli ödemeyecektir. 12 (oniki) ayın bitiminde takip eden aylara ilişkin Üyelik Bedeli, güncel Aylık Üyelik Bedeli’nden fazla ve güncel 12 (oniki) Aylık Taahhütlü Üyelik bedelinin aylık tutarından az olmayacak şekilde SATICI tarafından belirlenecek olup, ALICI’nın kredi kartından her ayın başında otomatik olarak tahsil edilmeye devam edecektir.

– ALICI, 24 (yirmidört) Aylık taahhüdü karşılığında, 24 (yirmidört) aylık üyelik bedelini peşin ödemek suretiyle 24 (yirmidört) Aylık Ödemeli Üyelik tipini seçebilecek olup; bu durumda indirimli bedel üzerinden üyelik gerçekleştirilecek ve ALICI, Kulübe Katılım Bedeli ödemeyecektir. 24 (yirmidört) ayın bitiminde takip eden aylara ilişkin Üyelik Bedeli, güncel Aylık Üyelik Bedeli’nden fazla ve güncel 24 (yirmidört) Aylık Taahhütlü Üyelik bedelinin aylık tutarından az olmayacak şekilde SATICI tarafından belirlenecek olup, ALICI’nın kredi kartından her ayın başında otomatik olarak tahsil edilmeye devam edecektir.

3.4. ALICI, seçmiş olduğu kulübün henüz açılmamış olması halinde; kulübün açılış tarihinden sonra SATICI tarafından hizmet verilmeye başlanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.5. ALICI tarafından yapılacak ödemeler sadece kredi kartı ile yapılabilmektedir.

4- HİZMET BEDELİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Hizmete ilişkin üyelik tipine göre belirlenen üyelik bedeli olan İndirimli Üyelik Tutarı TL, kulübe katılım ücreti olan Katılım Bedeli TL ve üyelik başlangıç tarihi işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almakta olup; ALICI, seçmiş olduğu kulübe ve üyelik tipine göre belirlenen bu üyelik ücretinin kendisinden tahsil edileceğini bilmektedir. İşbu bedellerde değişiklik olması halinde SATICI, bu hususta ilgili mecralardan gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

5- CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI
i. Ön satıştaki, açık olmayan kulüpler için, ALICI, ön satış süresi sona erene kadar,

Kayıt Tarihi

GYMSTOP Online Portal’dan ile üyelik iptal talebinde bulunabilir. Ön satıştaki kulüpler için talep edilen üyelik iptal bedelleri, her hangi bir kesinti yapılmaksızın, kulübün açılış tarihinden 7 (yedi) gün sonra ALICI’ya iade edilecektir. Kulüp açılışının ALICI tarafından beklenmemesi, beklenmek istenmemesi durumunda, ön satıştaki kulüpler için talep edilen üyelik iptal bedelleri, talebin SATICI’ya ulaşmasından 15 (onbeş) gün sonra, SATICI’ya ödenen tüm bedel üzerinden %25 (yirmbeş) oranında Üyelik İptal Bedeli kesintisi yapıldıktan sonra ALICI’ya iade edilecektir.

ii. Satıştaki, açık kulüpler için, ALICI, üyelik başlangıç tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde sözleşmeden cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda da söz konusu üyelik ücreti 30 (otuz) gün içerisinde, yalnızca kullandığı süre kadar kesinti yapılarak, kalan bedel ÜYE’ye iade edilecektir.

“Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili kulübe giriş yapması ile birlikte ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır.

iii. Yukarıdaki maddeler dışında üyelik iptali ve/veya ücret iadesi yapılmayacaktır. GYMSTOP’ın kendi inisiyatifini kullanarak iptal ve iadeye uygun göreceği taleplerde, ücret iadesi konusu ne olursa olsun, söz konusu iade edilecek miktardan, üyeliğin kullanılan kısmının bedeline ek olarak, ayrıca, üyelik bedeli, katılım bedeli, taksit komisyon bedeli ve varsa üyelik ile ilgili tüm diğer bedellerin toplamı üzerinden %25 (yüzde yirmibeş) oranında da Üyelik İptal Bedeli kesilir. Üyeliğin kullanılan süresi ve üyelik iptal bedeli kesildikten sonra kalan meblağ, 0 (sıfır) TL veya daha azsa, üyeye herhangi bir ödeme yapılmaz. Üyelik süresi hesaplanırken, dondurulan süreler, üyeliğe ek, hediye olarak verilen ve müşteri referansı ile hediye edilen süreler de dahil olmak üzere tüm ekstra süreler, dikkate alınmayacaktır. SATICI, ALICI’ya ücret iadesini, ALICI’nın üyelik işlemleri sırasında bildirdiği kredi kartına veya SATICI’nın istisnai durumlarda kabul edebileceği, ALICI’nın bildireceği ve kendisine ait olan bir banka hesabına 9 eşit taksitte ödeyecektir. İadeye ilişkin tüm masraflar üyeye aittir. ALICI, her ne sebeple olursa olsun, kendisine peşin, tek seferde veya nakit ödeme yapılmayacağını peşinen kabul etmiştir. SATICI’nın bazı durumlarda inisiyatif alarak peşin ve tek seferde ödeme yapacağı üyelik iadelerinde Üyelik İptal Bedeli kesinti oranı; üyelik bedeli, katılım bedeli, taksit komisyon bedeli ve varsa üyelik ile ilgili tüm diğer bedellerin toplamı üzerinden %40 (yüzde kırk) olacaktır.

iv. GYMSTOP, üyelik iptal ve iade taleplerini yalnızca GYMSTOP Portal üzerinden ve

yalnzıca ayın 20’si ve 24’ü arasında almaktadır.

6-YETKİLİ MAHKEME

ALICI taraflar arasındaki Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne yapabilir.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.